(Ne)Racionalna upotreba antibiotika?

(Ne)Racionalna upotreba antibiotika?

Delovanje, koje se danas naziva antibakterijsko, bilo je poznato vekovima unazad ali se zasnivalo na iskustvu, bez objašnjenog mehanizma delovanja. Krajem 19. odnosno početkom 20. veka počela su naučna ispitivanja mehanizma delovanja ovih supstanci. To je dovelo do razvoja sintetskih antibakterijskih lekova i razvoju antibiotika. Uvođenje antibiotika u terapiju, zajedno sa pojavom vakcina je dovelo do masovnog smanjenja broja obolelih od bolesti koje su u prošlosti se smatrale neizlečivim i koje su odnosile veliki broj života čime se pronalazak antibiotika smatra jednim od najvažnijih dostignuća u 20. veku.

Danas se antibiotici ubrajaju u najpopularnije lekove, a ljudi im pridaju magična svojstva. To su najčešće propisivani i korišćeni lekovi. Analize potrošnje antibiotika ukazuju na njihovu neracionalnu primenu i kod nas i u svetu.

Šta su antibiotici? Antibiotici su grupa lekova koja usporava rast mikroorganizama, prvenstveno bakterija na način da, u primenjenim terapijskim dozama, nisu štetni za pacijenta. Pojavom antibiotika se smatralo da su mnogi zdravstveni problemi stanovništva zauvek rešeni. Međutim, ubrzo se shvatilo da su bakterije veoma prilagodljivi organizmi i da se javlja novi problem a to je rezistencija mikoorganizama. Ovu pojavu je pojačala neracionalna upotreba antibiotika.

Šta je rezistencija na antibiotike? To je pojava da mikoorganizmi postaju neosetljivi na delovanje ovih lekova što komplikuje tretiranje infekcija. Iako se osobine postojećih antibakterijskih lekova popravljaju hemijskim modifikacijama molekula, broj novih antibiotskih lekova je sve manji, a samim tim rezistentni sojevi bakterija su sve opasniji a njihov broj sve veći.

Kada su antibiotici efikasni? Antibiotici deluju prvenstveno na bakterije, zatim na neke gljivice i protozoe. Ukoliko je neophodno da uzimate antibiotik, važno je da znate njegovu primenu:

  1. Antibiotike uzimajte tačno onako kako Vas je lekar savetovao
  2. Ne preskačite doze
  3. Ne delite Vaš lek sa drugima
  4. Antibiotik se pije onoliko dugo koliko Vam je lekar rekao. Ne prestaje se sa uzimanjem ako se poboljšaju simptomi. Terapija obično traje od 5 do 7 dana.
  5. Ne čuvajte antibiotik za kasnije

Primena antibiotika može da dovede i do neželjenih dejstava. Najteže neželjeno dejstvo je alergijska reakcija na antibiotik. Zbog toga je vrlo bitno da ne uzimate antibiotike na svoju ruku. Blaža neželjena dejstva su uglavnom vezana za digestivni trakt. Primena antibiotika vrlo često dovodi do poremećaja prirodne crevne flore što se manifestuje pojavom nadutosti, dijareje ili u težim slučajevima razvojem i crevne kandide. Zato se uz primenu antibiotika uvek savetuje i primena probiotika. Uzimanjem probiotika, živih mikroorganizama koji se smatraju korisnima za organizam čoveka, mogu da se spreče, ili bar umanje ove komplikacije. Važno je napomenuti da se svi probiotici uzimaju 3h posle primene antibiotika, na taj način ispoljavaju svoju maksimalnu efikasnost.

Ali antibiotici nisu efikasni u borbi protiv virusa.

Antibiotici dokazano nemaju nikakvo dejstvo na viruse, koji su uglavnom prisutni u zimskim mesecima i uzrokuju grip ili običnu prehladu. Ne zahteva svaka infekcija uha, svako bolno i crveno grlo upotrebu antibiotika. Zeleno obojen sekret nije znak da je neophodan antibiotik. To znači da se organizam, imuni sitem, bori sa infekcijom pa sekret menja boju. Protiv virusnih infekcija se primenjuje simptomatsko lečenje. To znači da se tegobe samo ublažavaju: da se protiv kašlja uzimaju sirupi i čajevi, protiv kijavice kapi za nos, protiv glavobolje i za snižavanje temperature više od 38 stepeni – analgetici i antipiretici. Za bolove u grlu različite septolete i sprejevi.

Vreme za razvoj i stavljanje novog leka u promet traje i po 10 godina a trka između nauke i sposobnosti bakterija da postanu otporne na nove molekule je trka sa neizvesnim ishodom. U tom pogledu, zdravstveni radnici imaju veliku odgovornost u savetovanju pacijenata o pravilnoj i indikovanoj upotrebi antibiotika.

Treba zapamtiti da su antibiotici lekovi koji nam spašavaju život, najbolji način da se njihova moć sačuva jeste pametna, opravdana i racionalna upotreba. Zato, pre upotrebe antibiotika posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Leave a Reply

X